Uw zoekresultaten

Nieuwe horecamedewerker, wat moet u regelen!

Gepost door MIH op juni 1, 2017
0

Als u een nieuwe horecamedewerker aanneemt, heeft u voor de loonbelasting een paar ID verplichtingen!

kopiëren achterzijde ID hoe zit dat ook alweer precies?

Verplicht: om een werknemer te identificeren voordat hij met werken begint of uiterlijk op de dag dat hij met werken begint, maar voordat hij aan de slag gaat. Achteraf is een boete riskeren.

Vijf stappen:

 1. Identificeren
 2. kopieren
 3. verklaren
 4. Werkvergunning checken
 5. bewaren

ad 1. Identificeer uw werknemer aan de hand van een origineel en geldig paspoort of ID-bewijs (rijbewijs is niet toegestaan). Klopt de foto met de sollicitant? Let op: bij twijfel niet in zee gaan, voorkom een correctie en of erger een zware boete!

ad 2. maak een duidelijke kopie waarop de pasfoto en de BSN gegevens duidelijk en goed leesbaar zijn. Is het paspoort afgegeven voor of op 12 maart 2014 dan de voor en achterzijde kopiëren. BSN staat hierbij op de achterzijde. Bij een ID-bewijs staan de gegevens aan de voor en achterkant. Dus beide kopiëren.

ad 3 werknemer moet een verklaring invullen en ondertekenen waarin hij /zij toestemming geeft dat zijn gegevens door uw bedrijf zijn opgenomen. ( de vroegere loonbelastingverklaring) De verklaring (NAW-gegevens en geboortedatum | -plaats plus BSN) kunt u naar eigen inzicht opstellen.

ad 4 werkvergunning checken. Indien de werknemer geen Nederlandse nationaliteit heeft, moet u nagaan of de betreffende werknemer wel in Nederland mag werken.
Werknemers van buiten de EER mogen alleen in Nederland werken in de volgende situaties:

 • De werknemer heeft een verblijfsdocument met de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’.
 • De werknemer heeft een paspoort met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen. Daarop staat de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’.
 • De werknemer heeft een geldige gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).
 • De werkgever heeft een geldige tewerkstellingsvergunning voor een werknemer van buiten de EER. De werknemer moet ook een geldige verblijfstitel hebben, bijvoorbeeld een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Dit geldt tot 1 juli 2018 ook voor werknemers uit Kroatië.
Uitzonderingen buitenlandse werknemers:
Voor bepaalde groepen buitenlandse werknemers geldt een uitzondering. Zij  kunnen hierdoor makkelijker aan de slag:

 • Internationale concernmedewerkers, studenten, assistenten in opleiding, artiesten en musici. Meer informatie voor deze groepen is te verkrijgen bij UWV.
 • Voor asielzoekers en kenniswerkers gelden speciale regels.
 • Niet-Europese studenten die in Nederland studeren en stage willen lopen.
 • Voor hogere leidinggevenden, specialisten, sportcoaches, sporters en artiesten geldt een aparte aanvraagprocedure. Meer informatie hierover geeft UWV.

ad 5 Bewaar de kopieen zolang de werknemer indient is plus vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de werknemer uit dienst is gegaan.

Let op bij een illegale werknemer kan een boete zo’n €8.000,– kosten, niet aannemen dus

Vergelijk aanbiedingen