Uw zoekresultaten

Ontslag tijdens proeftijd ook bij seizoenskracht?

Gepost door MIH op juli 3, 2017
0

Proeftijd en ontslag horecakracht?

Stel, uw werknemer is sinds 14 dagen werkzaam als seizoenskracht tijdens het hoog seizoen. Telkens opnieuw maakt hij/zij fouten. U wilt met hem/haar niet verder en wilt hem/haar ontslaan tijdens de proeftijd. Kan dat zomaar?

Wat is een seizoenkracht?

Een seizoenskracht werkt slechts gedurende een bepaalde periode van het jaar wanneer daar behoefte aan is.

Let op: van belang is om in de arbeidsovereenkomst af te spreken in welke periode (seizoen) de seizoenskracht wel of niet werkt. Buiten het afgesproken seizoen kan de seizoenskracht geen aanspraak maken op werk en/of uitbetaling loon.

Proeftijd.

De proeftijd kan ook van toepassing zijn op uw seizoenskracht. Omdat er bij seizoenskracht sprake is van een arbeidsovereenkomst. Tijdens de proeftijd kunt u de arbeidsovereenkomst van uw seizoenskracht op ieder moment zonder reden opzeggen. Er zijn wel regels over de wettelijke lengte van de proeftijd.

 

Lengte proeftijd:

  • zes maanden of korter  is geen proeftijd
  • meer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar is maximaal een maand proeftijd
  • tijdelijke vervanging bij ziekte, maximaal een maand proeftijd
  • minimaal twee jaar of voor onbepaalde tijd is maximaal twee maanden.

Geldige proeftijd?

Voorkom dat de proeftijd ongeldig is. Daarvoor is het van belang dat:

  • als u een proeftijd overeenkomt deze schriftelijk vastlegt.
  • de duur van de proeftijd voor u en de seizoenskracht gelijk moet zijn.
  • bij voortzetten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd u niet nogmaals een proeftijd kunt overeenkomen, tenzij het duidelijks dat in een nieuw contract een andere functie en / of werkzaamheden zijn afgesproken, waarvoor duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden zijn vereist.

Let op!

Indien u zich niet aan de wettelijke regels houdt, is de proeftijd nietig en kunt u dus geen beroep doen op de proeftijd.

In de praktijk gaat het vaak zo:

dat u als werkgever de arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen op grond van de proeftijd, terwijl de arbeidsovereenkomst nog niet is begonnen. Uw seizoenskracht kan hier uiteraard tegen protesteren door te stellen dat de proeftijd nog niet is begonnen en dus niet kan worden opgezegd. Echter rechters delen deze laatste opvatting niet. Zij vinden het onwenselijk dat werkgevers pas bij aanvang van de arbeidsovereenkomst op grond van de proeftijd de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen. Hierbij is niemand gebaat.

Een proeftijd kan dus alleen worden opgenomen in een seizoenscontract, als dit contract langer dan zes maanden duurt, schriftelijk is overeengekomen en de duur van de poeftijd voor u en de seizoenskracht gelijk is. Dit hoeft niet te betekenen dat de seizoenskracht telkens wordt opgeroepen.

Vergelijk aanbiedingen