klik om zoom in te schakelen
laden…
We hebben geen resultaten gevonden
open kaart
Uitzicht roadmap Satelliet Hybride Terrein Mijn locatie Volledig scherm Vorige volgende
Uw zoekresultaten

Uw factuur sneller betaald krijgen!

Gepost door MIH op september 9, 2022
0

De Tweede Kamer nam onlangs een wetsvoorstel aan dat grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) vanaf 1 juli 2022 MKB-bedrijven eerder moeten betalen. Hoe?

 

Vanaf 1 juli 2022 moet uw factuur eerder betaald worden!

Met name het MKB ondervindt nadeel van de lange betalingstermijnen die grote ondernemingen soms hanteren. Daarom heeft de Tweede Kamer op 15 maart 2022 een wetsvoorstel aangenomen om de betalingstermijn van grote ondernemingen aan het MKB te verkorten van 60 dagen naar 30 dagen. De wet is op 13 april gepubliceerd en treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2022.

Belangrijk!

Binnen 30 dagen in plaats van 60 dagen. Dit betekent dat grote ondernemingen verplicht zijn om binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, de factuur te betalen. Nu nog mogen grote ondernemingen daar 60 dagen over doen. Overheden moeten facturen al binnen 30 dagen betalen na ontvangst.

Let op!

Ontvangst van de factuur. De betalingstermijn begint pas te lopen na ontvangst van de factuur en niet zoals vaak verondersteld wordt, vanaf de factuurdatum. De verkorte betaaltermijn van 30 dagen geldt voor nieuwe overeenkomsten direct vanaf het moment dat de wet in werking treedt.

Hanelrente van 8%. Betaalt een grote onderneming bijv. na een bedrijfsfeest bij u, na inwerkingtreding van de nieuwe wet, pas na 50 dagen, dan is de grote onderneming een wettelijke handelsrente van 8% verschuldigd over 20 dagen (de termijn die de 30 dagen overschrijdt).

Wat valt onder een grote onderneming. Er is wettelijk sprake van een grote onderneming als de jaarrekening van twee achtereenvolgende boekjaren aan minimaal twee van de drie hiernavolgende eisen voldoet.

 

Activa > € 20 miljoen
Netto-omzet > € 40 miljoen
Gemiddeld aantal werknemers > 250

Offerte. De meeste grote ondernemingen en de overheid vragen vooraf eerst een offerte. Op het moment dat deze offerte wordt geaccepteerd, wordt er aangegeven op welke manier u moet factureren.

Uw factuur sneller betaald krijgen!

Een aantal tips om uw facturen sneller betaald te krijgen.

  1. Volg de wettelijke eisen voor de facturering. Let op de juiste naam, het adres en de vestigingsplaats van de klant, het factuurnummer, de factuurdatum, de btw, etc.
  2. Richt de factuur aan de juiste afdeling of persoon binnen de organisatie. Vermeld op de factuur ook een eventuele referentie of kenmerk wat u heeft doorgekregen. Dit voorkomt vertraging bij het goedkeuren van de factuur.
  3. Verstuur de factuur het liefst gelijk na de levering of dienst. U bent overigens verplicht om uiterlijk op de 15e  dag van de maand die volgt op de maand waarin de levering of dienst werd verricht, de factuur te versturen.
  4. Door elektronisch te factureren versnelt u de betalingstermijn ten opzichte van papieren facturen. Let op. Grote ondernemingen en de overheid stellen steeds vaker de eis dat u een elektronische factuur moet sturen. Een e-factuur is geen pdf maar een UBL (XML)-bestand. De meeste boekhoudprogramma’s ondersteunen dit.
  5. Omschrijf het geleverde product of de verrichte dienst duidelijk en begrijpelijk.
  6. Specificeer de kosten. Maak duidelijk waarvoor de factuur verzonden wordt. Noteer het aantal van een product of de omvang van de dienst.

Vergelijk aanbiedingen