Uw zoekresultaten

Taxatie & Waardebepaling

 

Als het om taxaties en waardebepalingen gaat, zijn de horecataxaties toch wel een vak apart. Er is de nodige expertise, kennis, objectiviteit en nauwkeurigheid voor nodig. Daarnaast moet er in een horecataxatie rekening worden gehouden met de exploitatiegegevens en de wettelijke eisen die aan een taxatierapport worden gesteld. Binnen de VMH hebben wij professionele horeca taxateurs die hun regio goed kennen en schikken over de kwaliteit en expertise om u hierbij te helpen. Klik hier en neem direct geheel vrijblijvend contact op met één van onze taxateurs bij u in de regio. Horecataxaties? De VMH horecamakelaars bemiddelen en adviseren u graag, kom direct in contact via het contactformulier!

Horecataxaties kunnen er in verschillende vormen en belangen voorkomen. Er zijn een aantal specifieke vormen van horecataxaties, zoals:

Horecataxaties: ONROERENDE ZAAK TAXATIES.

  1. Waardebepaling met het oog op aan- of verkoop.
  2. Waardebepaling zonder tot verkoop te willen overgaan.
  3. Waardebepaling met het oog op vaststellen van de financieringsvorm/hoogte.
  4. Waardebepaling i.v.m. het vaststellen van de hoogte van het te verzekeren bedrag.
  5. Waardebepaling i.v.m. het vaststellen van de hoogte van de belastingaanslag.
  6. Waardebepaling ten behoeve van arbitrage

Horecataxaties: HUURWAARDE TAXATIE

Een taxatie om inzicht te krijgen of de huur die men betaalt marktconform is.

Horecataxaties: TAXATIE artikel 7:960 BW.

Een taxatie ingevolge artikel 7:960 BW. voorkomt bij een calamiteit het verschil van mening bij het vaststellen van de geleden schade.

Horecataxaties: INVENTARIS TAXATIE.

Deze taxatie vindt plaats op basis van de waarde in het economisch verkeer (de zogenaamde vervangingswaarde).
Met de bedrijfswaarde in het kader van een “going concern” wordt het bedrag bedoeld van de waarde van de roerende zaken en het huurdersbelang bij een onderhandse verkoop. Eventuele goodwill/badwill is in deze berekening niet meegenomen.

Als het om taxaties en waardebepalingen gaat zijn de horecataxaties toch wel vak apart. Er is de nodige expertise, kennis, objectiviteit en nauwkeurigheid voor nodig. Daarnaast moet er in een horecataxatie rekening worden gehouden met de exploitatiegegevens en de wettelijke eisen die aan een taxatierapport worden gesteld. Binnen de VMH hebben wij professionele horeca taxateurs die hun regio goed kennen en schikken over de kwaliteit en expertise om u hierbij te helpen. Klik hier en neem direct geheel vrijblijvend contact op met één van onze taxateurs bij u in de regio. Horecataxaties? De VMH horecamakelaars bemiddelen en adviseren u graag, kom direct in contact via het contactformulier!

Horecataxaties: GOODWILL TAXATIE

Onder goodwill kan worden verstaan: de waarde van de commerciële voordelen van een goede reputatie of anders gezegd: goodwill is de gekapitaliseerde (over)winst verwachting gebaseerd op het in het verleden bereikte ondernemersresultaat, rekening houdend met de kans op continuering van dit resultaat. De goodwill is de meerwaarde van het bedrijf. Die meerwaarde kan het gevolg zijn van o.a. een gunstige ligging van het bedrijf, naamsbekendheid, lage huur, klantenkring en de organisatie van het bedrijf. Het is duidelijk, dat het vraagstuk “goodwill” complex kan zijn.

Via het contactformulier kunt u direct met ons in contact komen en kunnen wij uw vragen over horecataxaties beantwoorden. Via het inschrijfformulier houden wij u op de hoogte van het nieuwste aanbod en prijswijzigingen.

ONS TAXATIERAPPORT IS VOOR U EEN VEILIG GEVOEL

Vergelijk aanbiedingen