Category Archives: Nieuws horeca

Gepubliceerd op oktober 24, 2019 in Nieuws horeca

Overzicht

Prijs
€0
Oppervlakte
323 m²
Type
Te Koop
Object Type
Horecabedrijf
Locatie
Hovenierskade 1
QR Code

Object Omschrijving

Het Wapen van Gouda bestaat uit een eetcafégedeelte en een cafetaria (afhaal) gedeelte.

Beide zijn compleet ingericht en  het eetcafé bestaat uit een grote zitruimte en een gezellige bar. Achterin het pand ligt de centrale keuken / cafetaria. De cafetaria heeft en aparte ingang.

Aan de voorzijde en de zijkant van het pand ligt het ruime terras wat gebruikt wordt door de gasten van het eetcafé en de cafetaria.

Wapen van Gouda is maandag en dinsdag gesloten.

Over buurt Ouwe Gouwe

Ouwe Gouwe heeft een totale oppervlakte van 76 hectare, waarvan 74 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.258 adressen per km2. Er wonen 2.470 huishoudens in buurt Ouwe Gouwe. Buurt Ouwe Gouwe ligt binnen Wijk Noord in de gemeente Gouda.

Het aantal inwoners in buurt Ouwe Gouwe is met 144 inwoners toegenomen (afgerond is dat 2%): van 5.046 in 2013 tot 5.190 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd

Locatie

 • Adres : Hovenierskade
 • Huisnummer : 1
 • Postcode : 2805 PK
 • Plaatsnaam : Gouda
 • Google Map

Zitplaatsen

 • Terras aanwezig? : Nee

Woning

 • Woning aanwezig? : Nee

Parkeren

 • Parkeergelegenheid : Onbetaald

Openingstijden

 • Openingstijden :

  Maandag en dinsdag gesloten. overige dagen van 12.00 uur tot ca. 20.30 uur geopend.

Verplichtingen

 • Leveranciers : Nee
 • Speelautomaten : Ja

Map

Horecamakelaar

Loek Borsje
Loek Borsje
Zie horecaobjecten

Contact

Mijn adviseur regelt het wel!

U heeft een accountant en/of belastingadviseur in de arm genomen voor uw boekhouding, jaarstukken en belastingaangiften. Kortom, ú heeft er geen omkijken meer naar. Of toch wel? Wat is handig en verstandig?

De stukken die uw (horeca)adviseur opstelt, worden u ter goedkeuring aangeboden. Vaak be­spreekt uw adviseur de stukken met u, zodat u in­zicht heeft in wat er is gebeurd. Vervolgens tekent u na goedkeuring de aangifte en veelal ook de als bij­lage bij de aangifte gevoegde balans en winst- en ver­liesrekening. Het geheel wordt naar de Be­las­ting­dienst gezonden en daarmee is de jaarlijkse plicht weer ge­daan. Het kan maar gebeurd zijn …

Boete.Als vervolgens blijkt dat de aangifte niet juist was en de fiscus wil een correctie daarop plegen en zelfs een boete opleggen voor het onjuist indienen van de aangifte, beroept u zich op het feit dat u gebruik heeft gemaakt van een adviseur. U heeft immers toch geen verstand van belastingzaken? Nee, de fis­cus moet maar bij de adviseur aankloppen.

U bent belastingplichtig horecaondernemer en daarmee ver­antwoor­de­lijk en aansprakelijk voor belasting­schul­den en daarbij opgelegde boeten. U heeft bo­vendien zelf de aangifte getekend. De rechter heeft ver­schillende ma­len beslist dat niet uw adviseur maar uzelf aan­gesproken kunt worden door de fiscus.

Rechter. Rest u niets anders dan uw adviseur bij de rechter aan­sprakelijk te stellen voor de geleden schade. Wilt u uw adviseur iets kunnen verwijten, zal er spra­ke moeten zijn van nalatigheid of wanprestatie van uw adviseur. Indien er duidelijk met u over ge­sproken is dat een bepaald stand­punt zou worden ingenomen, dan maakt u wei­nig kans.

Bij moeilijke (eenmalige) boekingsposten.Vraag uw adviseur duidelijk of er discutabele stand­punten in uw aangifte zijn verwerkt. Loop zelf kritisch uw inkomensgegevens na en bekijk of het naar uw idee klopt.

Tijdig.Ook het tijdig doen van aangifte is een be­langrijke zaak. Het niet tijdig doen van aangifte kan er namelijk toe leiden dat er een boete wordt op­gelegd, die per keer dat de aangifte te laat is in­ge­diend kan oplopen. Als een aangifte te lang uitblijft, kan de fiscus zelf uw inkomen of de verschul­dig­de loon- of omzetbelasting ambtshalve vaststellen. Dit is dan zeker nooit in het nadeel van de fiscus. Ook hier geldt dat u richting fiscus zelf altijd ver­­antwoordelijk bent voor de tijdige indiening van de aangifte.

Goede afspraken maken! Maak goede afspraken met uw adviseur over wie de aangifte verzorgt. Als u af­spreekt dat de adviseur dat doet, spreek dan ook af dat u tijdig de stukken krijgt toegezonden om deze getekend door te sturen naar de Belas­ting­­dienst. Zo kunt u zelf een vinger aan de pols houden. Leg de af­spra­­ken het liefst op papier vast, zo­dat iedereen weet wie aansprakelijk is ingeval van nalatigheid. Tip.Vraag uw adviseur naar de algemene voorwaarden die op zijn dienstverlening van toepassing zijn. Hieruit blijkt ook vaak in welke gevallen de adviseur aansprakelijkheid uitsluit.

Procedure | Klacht

Indien u meent dat uw accountant of belastingadviseur tekort is geschoten in zijn taken, dan kunt u (los van een eventuele civiele procedure) ook een klacht indienen bij de beroepsorganisatie waarbij hij of zij is aangesloten. Deze kennen een geschillenregeling waar uw klacht behandeld zal worden.

Op tijd aanleveren. Welke afspraken u ook maakt met uw adviseur, vergeet niet dat ook van u een actieve houding verwacht wordt. Indien u bijvoorbeeld afspreekt dat rond de 25evan een maand de aangifte omzetbelasting gereed moet zijn en u levert de daarvoor benodigde gegevens pas op de 24eaan, dan zal uw adviseur zich redelijkerwijs niet aan de gemaakte afspraak kunnen houden. Dan zal een klacht of civiele procedure niet makkelijk worden.

Tijdens de vakantietijd willen er veel jongeren weer een zakcentje bijverdienen. Althans, zolang hun kinderbijslag of de studiefinanciering maar niet in gevaar komt. Het gaat om de kinderbijslag en de studiefinanciering.

Bijverdienen wat is belangrijk voor de student / scholier:

Kinderbijslag behouden.Werknemers van 16 of 17 jaar mogen niet meer dan € 1.296 netto per kwartaal bijverdienen.

Pas op.Gebeurt dat wel, dan vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget stopt dan. Uitzondering is voor  werknemers jonger dan 16 jaar. Dan maakt het niet uit wat ze bijverdienen.

Extra bijverdienen.In de zomervakantie mogen werknemers van 16 en 17 jaar € 1.330 netto extra bijverdienen (dus € 1.296 + € 1.330) zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. De zomervakantie is de periode tussen twee schooljaren in. Uitzondering is voor werknemers die in mei examen hebben gedaan. De  zomervakantie begint dus eerder en ze mogen dus eerder extra bijverdienen.

Vakantiewerk bij dezelfde werkgever.Heeft u een werknemer van 16 of 17 jaar die door het jaar heen bij u werkt en in de zomervakantie nog wat extra werkt bij u, dan wordt het extra werk als vakantiewerk gezien.

Tip. In het geval een 16- of 17-jarige stage loopt bij u en tijdens de vakantietijd extra bij u werkt, dan kan het extra werk ook als vakantiewerk worden aangemerkt als in de stageovereenkomst staat dat het niet verplicht is om tijdens de vakantietijd door te werken.

 

Bron: Rijksoverheid

Welke inkomsten tellen mee?

 • Loon of salaris, inkomsten uit een eigen bedrijf.
 • Werkgeversvergoedingen (bijv. kost en inwoning).
 • Stagevergoedingen.
 • Vergoedingen van de werkgever (bijv. voor reiskosten, kleding of een veiligheidsbril).
 • Teruggave van loonheffing.
 • Een uitkering op grond van de WW of ZW.

Werknemers met studiefinanciering

Bijverdiengrens.Deze bijverdiengrens geldt voor alle studenten in het mbo. Voor studenten in het hbo en wo geldt de bijverdiengrens als deze onder het oude stelsel van studiefinanciering vallen. Dit zijn alle studenten die voor 1 september 2015 begonnen zijn aan hun opleiding. De bijverdiengrens bedraagt in 2019 maximaal € 14.682,96 (verzamelinkomen/belastbaar loon).

Let op. Wie meer bijverdient en zijn studiefinanciering niet heeft stopgezet, moet het bedrag dat hij meer verdiend heeft dan de bijverdiengrens, terugbetalen.

Let op. De bijverdiengrens geldt ook als de student een studentenreisproduct heeft.

Tip. Studenten (hbo en wo) die vanaf 1 september 2015 begonnen zijn aan hun opleiding, mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering.

Welke inkomsten tellen niet mee?

 • Uitkeringen via de Participatie- of Toeslagenwet.
 • Uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw). € 343,32 per maand telt dan niet mee.
 • Voor laatstejaarsstudenten tellen inkomsten uit een eigen bedrijf (ondernemer voor de inkomstenbelasting) niet mee, indien in dat jaar het diploma wordt behaald.
 • Inkomsten in 2019 die ontvangen worden in een periode waarin er geen recht bestond op studiefinanciering of een studentenreisproduct.

Hoeveel kost een rondje?

Uit de jaarlijkse inventarisatie van de prijs voor een rondje op het terras (2 koffie, 2 fris, 2 bier, en 2 rosé). Landelijk steeg de terrasprijs gemiddeld met 2,5% dit jaar naar € 22,64. Dat is gemiddeld €2,83 per drankje.

Bieren

De verkoop van speciaalbieren blijft in de lift zitten. Hierbij zijn met name weizen-, wit- en blond bier populair. Ook radlers en rosé bieren doen het goed op het terras, evenals lokaal gebrouwen bieren. De sterkste groei in het biersegment komt echter vanuit een andere hoek: het alcoholvrijbier. De consumptie hiervan steeg afgelopen jaar met 24,7 procent (bron: Nederlandse Brouwers).

Overige dranken

Aperol Spritz en Gin & Tonic zijn inmiddels gemeengoed geworden op veel Nederlandse terrassen. Overige non-alcoholische dranken die het goed doen zijn zelfgemaakte limonades, ijskoffie’s, ijsthee’s en smoothies. Verder kun je ook FÏNLEY in je assortiment opnemen (onderdeel van Coca-Cola), een verfrissend, alcoholvrij en caloriearm drankje . Te drinken als verfrissend drankje in de middag of als mocktail gedurende de avond. Het alcoholvrije drank voor volwassenen is in zes verrassende en verfijnde smaken verkrijgbaar, namelijk: bloedsinaasappel -pompelmoes, sinaasappel -cranberry, citroen -vlierbloesem en de alom bekende mocktails Mojito , Spritz en Royal.

Bron: www.spronsen.com

Ontwikkelingen rondom strandpaviljoens
De afgelopen vijf jaar is het aantal strandpaviljoens in Nederland toegenomen van 396 naar 413 paviljoens. Opmerkelijk is dat de groei voornamelijk komt door strandpaviljoens in niet-kustprovincies. Volgens het NBTC Holland Marketing werd in 2017 de kust door 2,6 miljoen buitenlanders bezocht. Momenteel hebben 164 strandpaviljoens een jaarrondvergunning.

Daarnaast zien we een groeiende interesse in de samenleving voor alles wat buiten is (terrassen, festivals, bbq, buitenkeukens) en wordt ook slapen op het strand steeds populairder. Daarentegen wordt verwacht dat de groei van paviljoens vooral buiten kustprovincies zal doorzetten, omdat deze niet te maken hebben met de natuurbeschermingswet en bestemmingsplannen. Hierdoor geldt er vaak een maximum aantal paviljoens per strand/kustgebied.

Aandacht voor schone stranden (Ouddorp winnaar 2018), initiatieven als ‘Green Deal Schone stranden’ en ‘Grondstofjutters’ waar ondernemers, overheid en strandbewoners de handen in één slaan zorgen er voor dat er steeds meer aandacht is voor het milieu op en rond het strand. De roep om vermindering van plastic (rietjes, bakjes) en gebruik van afbreekbare materialen neemt verder toe. Als ondernemer kun je hier natuurlijk op inspelen. Gebruik bijvoorbeeld gejutte materialen bij de inrichting, en kies voor kartonnen verpakkingen in plaats van plastic. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor rietjes van bamboe in plaats van plastic rietjes. Bamboe is én goed het voor milieu, en het ziet er tof uit!

Alcoholvrij en cocktails, hoe combineer je dit?
De vraag naar natuurlijke en gezonde voeding neemt toe. Tegelijkertijd is het in om cocktails te drinken . Deze twee trends komen samen in de nieuwe ‘Be -Mocktails ’ oftewel de ‘natuurlijke mocktails’. Deze mocktails zijn 100% natuurlijk en alcoholvrij. Het drankje is verkrijgbaar in drie smaken. Ook nieuw is Seedlip, ’s werelds eerste gedistilleerde niet – alcoholische drank, die het steeds groter wordende dilemma van ‘wat te drinken als je niet drinkt’ oplost. Een Seedlip & Tonic is een mooie vervanging van de immens populaire Gin & Tonic.

Borrelsnacks
Op het gebied van borrelsnacks is Nederland ook weer een tof product rijker. FrietHoes, een frietproducent, heeft in de Dutch Design Week de ‘Frietballetjes’ geïntroduceerd. Deze zijn gemaakt van de resten die overblijven bij het produceren van de verse friet van FrietHoes zijn De Balletjes de ideale borrelsnack.

Social media inzetten om het jonge publiek aan te trekken
Bijzondere gerechten, bijzondere plekken, bijzondere freakshakes en/of ijsjes, of iets totaal anders? Het gaat erom dat je gasten er graag foto’s van plaatsen op hun Instagram account. Gratis reclame! Daar kun je wel een mooie muurschildering voor laten maken, schommels voor ophangen of bijzondere gerechten voor serveren toch? Of een romantisch plekje creëren waar het ideaal is om foto’s te maken tijdens zonsondergang? Je zou zelfs een fotograaf voor de opening kunnen huren en er een evenement van maken, om jezelf zo nog meer “in the spotlight” te zetten!

Groei strandpaviljoens

Top 10 2013 2018 Stijging/daling
Den Haag 70 68 -3%
Zandvoort 30 36 20%
Veere 24 30 25%
Bergen 21 22 5%
Sluis 13 17 31%
Schouwen-Duiveland 16 16 0%
Noordwijk 15 18 20%
Katwijk 16 16 0%
Rotterdam 17 15 -12%
Texel 13 14 8%
Totaal 235 252 252

Bron 1: HorecaDNA
Bron 2: Spronsen

Bron: www.spronsen.com