Uw zoekresultaten

Verkeersboetes zonder belasting vergoeden!

Gepost door MIH op april 11, 2016
0

Vaste flitser, mobiele flitser of parkeerboetes, iedereen is er waarschijnlijk wel eens mee in aanraking gekomen! Maar is het mogelijk verkeersboetes van u zelf belastingvrij te betalen? Is het mogelijk om boetes van uw werknemers belastingvrij te betalen?

Werknemers die veel op de weg zijn of snel iets moeten afleveren lopen het risico een boete te krijgen. U stuurt iemand voor een spoedbestelling de weg op en die krijgt vervolgens een boete voor het op de foute plek lossen van de bestelling. Als ondernemer bent u best bereid deze boete te betalen voor uw werknemer en dan het liefst belastingvrij!

Verkeersboete eigen- of bedrijfsauto
Een werknemer die met zijn eigen auto een verkeersboete krijgt, kan helaas niet belastingvrij vergoed worden. Mocht de werkgever toch van plan zijn deze te betalen, zal het belast loon zijn en moet u het bedrag bruteren. Een boete met uw eigen auto is niet belastingvrij te vergoeden.

Maar is een belastingvrije vergoeding wel mogelijk met een auto van de zaak? Ja zeker! De verkeersboete wordt dan aan u of uw bedrijf opgelegd en dan is het mogelijk deze belastingvrij te vergoeden.

Hoe is deze verkeersboete te vergoeden?
Een werkgever geeft een voertuig ter beschikking aan de werknemer waardoor dit verrekend wordt als loon in natura. Echter is het mogelijk de boete aan te wijzen als eindloon volgens de werkkostenregeling. Deze vergoeding is dan voor de werknemer vervolgens belastingvrij. Echter is hier wel een maximale grens aan verbonden. Met alle vergoedingen, in één jaar tijd, moet u onder de grens van 1,2% van de loonsom blijven. Mocht u hier toch overheen gaan, dan betaald u hierover 80% eindheffing. Uiteindelijk is deze constructie gunstiger dan wanneer u de verkeersboete moet bruteren!

Vergelijk aanbiedingen